Etanşări mecanice pentru reactor cu agitator

Etanşările mecanice pentru reactor cu agitator sunt concepute să echipeze recipiente cu parametrii constructivi şi dimensionali în concordanţă cu DIN 28136, şi realizează etanşeitatea între arborele de rotaţie al amestecătorului şi corpul de bază staţionar al reactorului. La realizarea lor se respectă:
             -STAS 10688-82 şi DIN 28136: forma constructivă a reactorului
             -DIN 28137: flanşa reactorului
             -DIN 28138: dimensiunile etanşării reactorului
             -DIN 28159: diametrul nominal al arborelui reactorului
Etanşările mecanice pentru reactor cu agitator se echipează cu un circuit exterior de lichid de blocare compatibil cu mediul din vas.
Stabilirea materialelor utilizate se face pe baza condiţiilor tehnologice de funcţionare.

Funcţionarea corespunzătoare a cutiei de etanşare impune respectarea prescripţiilor referitoare la abaterile de formă şi poziţie ale arborelui şi flanşei reactorului, precum si a celor referitoare la jocurile şi bătăile radiale şi frontale, rezultate în urma lăgăruirii.

 

 

ERA-CO
Limite de funcţionare

Diametru nominal: 35 ... 150 mm
(peste 150 mm la cerere)
Presiune: 25 bar (40 bar)
Temperatura: -80 ... 220°C
Turaţia arborelui: 300 rot/min

Fişa cu date tehnice

 

ERA
Limite de funcţionare
 
Diametrul nominal: 30 ... 230 mm
Presiune lichid blocare: 16 bar (25 bar)
Temperatura: -80 ... 220°C
Turaţia arborelui: 300 rot/min

Fişa cu date tehnice

Pentru a comanda Etanşări mecanice pentru reactor cu agitator descărcaţi următoarea Fişă Tehnică:
Fisa Tehnica pentru Cutii de etansare pentru reactor cu agitator (pdf)