S.C. Roseal S.A. este o societate pe acţiuni cu capital integral privat, autohton. Fondată în anul 1991, S.C. Roseal S.A. a fost primul producător, actualmente fiind cel mai mare producător de etanşări mecanice din ţară.
Primele etanşări mecanice au fost asimilate incă din anul 1978 în cadrul Secţiei de Etanşări Mecanice, aparţinând în aceea perioadă de I.M.P.F. - Odorheiu Secuiesc.
S.C. Roseal S.A. are ca prim obiectiv satisfacerea maximă a cerinţelor clienţilor la un preţ rezonabil. În vederea realizării obiectivelor societăţii, s-a implementat Sistemul de Management al Calităţii, Sistemul de Management de Mediu,  Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, Sistemul de Management al Calităţii in domeniul nuclear.
Managementul societăţii alocă resurse financiare importante pentru îmbunătăţirea continuă a produselor, achiziţionarea echipamentelor analitice moderne pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare de produse noi, fiabile. Cele cinci linii de fabricaţie ale materialelor prime: ceramică superaluminoasă, grafit, cauciuc şi prelucrarea metalelor, asigură reducerea ciclului de fabricaţie a produselor şi deservirea promptă a clienţilor.
Pe parcursul anilor, S.C. Roseal S.A. şi-a extins piaţa de desfacere internă cât şi cea externă. Pe piaţa de desfacere externă societatea este prezent prin şapte reprezentanţe tehnico-comerciale. S.C. Roseal S.A. dispune de personal calificat care acordă asistenţă tehnică la montarea, exploatarea şi intreţinerea sistemelor de etanşare mecanică, oferind soluţii la problemele apărute la partenerii săi comerciali.
Asigură şcolarizarea personalului de deservire-întreţinere a utilajelor echipate cu sisteme de etanşare mecanică. Obiectivul S.C. Roseal S.A. este acela de a fi unicul furnizor de etanşări mecanice pentru clienţii săi.
S.C. Roseal S.A. colaborează cu instituţii de cercetare şi universităţi. Astfel, societatea este membru sau membru fondator la: Asociaţia Română pentru Promovarea Lichidelor Magnetice, ROMATOM, Asociaţia Cercetătorilor, Proiectanţilor, Producătorilor şi Exportatorilor de Pompe de Vehiculare din România (APPR) şi Societatea Română de Materiale Carbonice.
Pentru realizarea de produse fiabile şi pentru a oferi servicii ireproşabile, corelată cu o satisfacere maximă a clienţilor, S.C. Roseal S.A. are ca obiectiv desfăşurarea unei activităţi eficiente pe termen lung, depăşind standardele impuse.