S.C. ROSEAL S.A. este autorizată în sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear, clasa 1, cod ASME, Secţiunea III, Subsecţiunea NCA, art. 3800 și 4000

 

 

S.C. ROSEAL S.A. este autorizată în sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear, clasa 1, cod ASME, Secţiunea III, Subsecţiunea NCA, art. 3800 și 4000