NANOPARTICULE MAGNETICE SI NANOCOMPOZITE MAGNETICE SURFACTATE PENTRU APLICATII BIOMEDICALE

  1. Nanoparticule de magnetita (diametru mediu mai mic decat 10 nm) cu acoperire biocompatibila hidrofoba (de ex. monostrat de acid oleic)
  2. Nanoparticule de magnetita (diametru mediu mai mic decat 10 nm) cu acoperire biocompatibila hidrofila (de ex. strat dublu de acid oleic)
  3. Clustere de nanoparticule magnetice de inalta magnetizatie cu dimensiune controlata si acoperire hidrofila cu straturi SiO2